Voordelen en mogelijkheden van het gebruik van drones voor industriële inspecties

" Het continu verzamelen en evalueren van gegevens is een belangrijk element van de industrie 4.0. "
Christian Engelke
Kopterflug

Verbetering van inspectie- en onderhoudsprocessen door het gebruik van drones

Drones in reactief onderhoud

Reactief onderhoud is een strategie die in het verleden is toegepast. Apparatuur werd altijd gerepareerd wanneer er tijdens het onderhoud defecten en slijtage optraden of wanneer machines en apparatuur door defecten uitvielen. Hoewel gebleken is dat reactief onderhoud gepaard gaat met extra kosten en meer financiële inspanningen voor reparatie, wordt het vandaag de dag nog steeds op veel gebieden gebruikt. Het gebruik van een drone zoals de Flyability ELIOS kan het reactief onderhoud verbeteren, althans gedeeltelijk: ELIOS kan binnen zeer korte tijd naar moeilijk bereikbare locaties vliegen en betrouwbare gegevens leveren. Dit bespaart tijd en kosten voor de opbouw van steigers en versnelt de onderhoudsprocessen, waardoor de stilstand van de fabriek tot een minimum wordt beperkt.

Drones in preventief onderhoud

Preventief onderhoud betekent dat systemen worden onderhouden voordat ze uitvallen. Preventief onderhoud is gebaseerd op vooraf gedefinieerde tijdsintervallen, die meestal gebaseerd zijn op de bedrijfstijden van de machines of systemen. Om preventief onderhoud uit te voeren, worden de installaties regelmatig stilgelegd en gecontroleerd op slijtage, defecte onderdelen of materiaalzwaktes en functionele gebreken. Om de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen te controleren, kunnen drones zoals de Flyability ELIOS-drone binnen of buiten installaties in een zeer korte tijd vliegen en gegevens voor conditiebewaking leveren. De opbouw en het gebruik van steigers, hoogwerkers en klimmers kunnen worden vermeden of geminimaliseerd en de stilstand van de installatie kan bovendien worden gereduceerd.

Drones in predictief onderhoud

Predictief onderhoud - ook wel bekend als smart maintenance - beschrijft een proces waarbij onderhoud conditie-afhankelijk wordt uitgevoerd. Conditiegerichte onderhoudstechnieken worden steeds belangrijker in de beschikbare onderhoudsstrategieën en vormen een belangrijk onderdeel van de industrie. Vandaag de dag maakt de state-of-the-art monitoringtechnologie het eenvoudig om de werkelijke conditie van installaties en machines nauwkeurig vast te leggen en te evalueren en om slijtage vooraf te bepalen. Bij voorspellend onderhoud spelen drones een essentiële rol, omdat niet alle systemen of systeemcomponenten op korte termijn kunnen worden uitgerust met de juiste sensoren en meettechnologie. Bovendien kan de toestand van veel systemen niet alleen door de geïnstalleerde sensoren worden bepaald. Visuele inspecties daarentegen worden vaak geassocieerd met de opbouw van steigers of het gebruik van klimmers. Met behulp van een drone konden we op korte termijn uitstekende gegevens voor conditiebewaking verkrijgen.

Sluit Menu