Drone-inspectie in industriële installaties en elektriciteitscentrales

Wij inspecteren de binnenruimten van industriële installaties, energiecentrales, schepen en gebouwen.

" De inspectie van ontoegankelijke plekken met drones in industriële installaties, energiecentrales, schepen en gebouwen is een elementair aspect van de industrie 4.0 "
Christian Engelke
Kopterflug

Drone-inspectie op het gebied van industriële installaties en energiecentrales

Aan de ene kant speelt de grootst mogelijke veiligheid een rol voor de exploitanten van grote installaties en aan de andere kant moeten ze ook zo economisch mogelijk handelen. Het gebruik van vliegende robots maakt inspecties veiliger, sneller en efficiënter.

Inwendige inspectie van tanks en silo's door vliegende robots in energiecentrales en industriële installaties

Tanks, silo's, ketels en tankachtige structuren, vooral grotere verticale tanks, zijn zeer moeilijk te inspecteren. De tankinspectie per drone levert uitstekende en scherpe beelden op van lasnaden, inlaat- en uitlaatopeningen, verbindingen en steunen evenals van de algemene structuur en corrosieconditie van de tank, zelfs in volledige duisternis.

Drone-inspectie van compensatoren in industrie en energiecentrales

In industriële installaties, elektriciteitscentrales, rioolwaterzuiveringsinstallaties en overal waar leidingen worden gebruikt, compenseren compensatoren de bewegingen van de leidingen. De compensatie gebeurt mechanisch via een elastische balg. Compensatoren van metaal en zacht materiaal komen het meest voor in energiecentrales; er zijn ook toepassingen waarbij compensatoren van rubber, PTFE of andere polymeren worden gebruikt. Wij kunnen de compensatoren inspecteren en hun toestand documenteren met behulp van een drone. Voor deze inspectie met behulp van drones is het niet nodig om een steiger te plaatsen.

Inspectie van pijpophangsystemen door drones in industrie en energiecentrales

Constante hangers worden gebruikt voor grotere verticale expansiebewegingen van pijpleidingen en componenten. Veerhangers en veersteunen worden gebruikt om kleine verticale uitzettingen van de pijpleidingen te compenseren. De inspectie van pijpleidingsystemen door drones is snel en veilig en elimineert de noodzaak van steigers.

Inspectie van moeilijk bereikbare binnenruimtes van industriële gebouwen en energiecentrales

Onze drones kunnen moeilijk bereikbare plekken gemakkelijk benaderen en inspecteren. Een indoor-inspectie van daken door drones wordt kinderspel. Op aanvraag kunnen wij u een veilige langetermijn-archivering van alle gemaakte drone-opnamen aanbieden.

Wat kan men met drones doen in de industrie?

Typeplaatjes, meetwaarden van pipe-support systemen en andere systemen aflezen

Op moeilijk of lastig te bereiken locaties kunnen wij typeplaatjes en meetwaarden aflezen en inspecteren.

Onderzoek naar corrosie, corrosiebescherming in tanks en op constructies

Wanneer zuurstof en metaal elkaar ontmoeten, treedt vroeg of laat corrosie op. Bepaalde chemische verbindingen kunnen dit proces versnellen. Op het gebied van industriële installaties, bijvoorbeeld tanks of daken van hallen, maar ook bij constructies zoals bruggen, vermindert corrosie (betonrot) de levensduur en betrouwbaarheid van installaties en constructies enorm. In binnen- en buitenruimten van technische installaties kunnen we moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk en veilig inspecteren met behulp van een drone. Op verzoek bieden wij ook een veilige archivering op lange termijn van alle opnamen.

Inspectie van lasnaden, verbindingen en schroefverbindingen in industriële installaties

In de industrie worden lasnaden en verbindingen van technische apparatuur vaak aangetroffen op moeilijk bereikbare plaatsen. Om een veilige en betrouwbare werking te garanderen, moeten de systemen continu worden onderhouden. Het inspecteren van dakconstructies, tanks of leidingsystemen in installaties is vaak niet mogelijk met behulp een gewoon werkplatform en vereist het gebruik van hoogwerkers of het plaatsen van dure en tijdrovende steigers. Onze drone-inspecties zijn veilig, snel en uiterst efficiënt.

Vaststellen van de algemene integriteit van technische installaties.

In tegenstelling tot foto's die tijdens inspecties of het onderhoud vanaf een steiger worden genomen, levert de inspectie van technische installaties door drones zinvolle beelden op van de algemene toestand van de installatie. Het gebruik van onze industriële drones verbetert de veiligheid op het werk en elimineert de noodzaak van steigers. Inspecties kunnen ook worden uitgevoerd als het werk kortstondig stilligt.

Sluit Menu