Visuele inspectie van dakconstructies door drones

" De inspectie van daken en technische installaties door drones van binnenuit is veilig, snel, goedkoop en precies. "
Christian Engelke
Kopterflug

Dakconstructies van binnenuit inspecteren met drones

Met onze Flyability ELIOS-drone kunnen we eenvoudig daken en complexe dakconstructies inspecteren, bijvoorbeeld in tanks. Dakinspecties voor grote en complexe gebouwen kunnen moeilijk, duur en risicovol zijn. Wij kunnen grote productiehallen, logistieke hallen of hangars van binnenuit inspecteren. Vaak kan de productie gewoon worden voortgezet en kan er ononderbroken worden doorgewerkt terwijl we tegelijkertijd de inspectie uitvoeren. In tegenstelling tot de klassieke inspecties is de opbouw van steigers volledig overbodig.

Hoe verbeteren drones de inspectie van daken?

Dakinspecties door drones zijn veilig

Dakinspecties door drones elimineren de meeste risico's die gepaard gaan met traditionele dakinspectie-methoden. Door het gebruik van de drone zijn steigers, hoge platforms of industriële klimmers niet nodig.

Drone-inspecties zijn snel en compleet

Bij de traditionele inspectie van gebouwen is veel voorbereiding en inspanning nodig. In de regel moeten productiefaciliteiten worden verwijderd en steigers worden opgebouwd. De conditie van de technische systemen wordt meestal vastgelegd met 35 mm camera's en de beelden worden met veel tijd en moeite verwerkt tot conditierapporten. Bij het gebruik van drones neemt de inspectie slechts een korte tijd in beslag omdat het niet nodig is om klimapparatuur te monteren en de drone-inspectie begint direct na aankomst van het team op de locatie. Bovendien wordt de inspectie uitgevoerd in een fractie van de tijd die traditionele methoden vereisen. De drones kunnen de vastgelegde gegevens vervolgens doorsturen naar het grondinspectieteam. De verzamelde gegevens kunnen eenvoudig worden gebruikt om naadloze conditierapporten te maken.

Drone-inspecties zijn besparend

In de meeste gevallen kunt u tijdens een drone-inspectie normaal blijven werken. De productieapparatuur hoeft niet te worden gestopt of verwijderd. Als een productiestop noodzakelijk is, is deze aanzienlijk korter dan bij alle andere klassieke inspectiemethoden.

Sluit Menu