Ketelinspecties met drones

Elektriciteitscentrales kunnen de inspectietijd voor ketels van vier dagen verkorten tot één dag bij het gebruik van drones zonder gebruik van steigers.

Met conventionele methoden is een ketelinspectie in een energiecentrale een langdurig proces: 3 dagen voor de koeling van de ketel, 2 dagen voor de opbouw van de steiger, tot 4 dagen voor de inspectie en nog eens 2 dagen voor het verwijderen van de steiger. En dan zijn er nog de kosten voor al deze stilstandtijden, het nettowinstverlies voor een typische kolencentrale van 450 tot 750 MW nog niet eens meegerekend. Maar energiebedrijven kunnen met behulp van drones de inspectietijd van vier dagen terugbrengen tot één dag zonder dat er steigers nodig zijn. Gevaarlijke werktijd wordt drastisch verkort en inspecties kunnen tegen een fractie van de kosten worden uitgevoerd.

Photos Copyright by SITM Plzně – Tušimice and Flyability.com

Om de inspectie goed te documenteren is het belangrijk dat er tijdens de inspectie een technicus aanwezig is die bekend is met de ketel. De pilot-in-command dient op een geplande en gestructureerde manier foto’s te maken, zodat de monteurs de foto’s kunnen matchen met de juiste onderdelen. Het valt niet te ontkennen dat de opgenomen beelden mysterieus mooi zijn. Als het gaat om ketelinspecties is het gebruik van de drone superieur aan de klassieke inspectiemethoden die een steiger vereisen. Een ketelinspectie met drones verkort de inspectietijd met 75% en vermindert de stilstandtijd, kosten en gevaarlijke werkuren in verband met steigers volledig. Kijken we naar de cijfers, dan is de ketelinspectie met drones kinderspel.

Sluit Menu