Hoe herken je een ervaren drone-operator?

Moderne drones vliegen stabiel dankzij GPS, magnetisch kompas en barometer. In een professionele omgeving is het echter onontbeerlijk dat de drone-operator de drone zonder hulpmiddelen kan besturen.

Moderne drones vliegen stabiel dankzij de uitgebreide sensortechnologie. Versnellingsmeters, GPS, barometers, visuele positionering en het vermijden van obstakels zorgen ervoor dat de drone stabiel blijft in de lucht. In de nabijheid van gebouwen zijn er gebieden waar de GPS-ontvangst niet betrouwbaar is. Hetzelfde geldt voor de betrouwbaarheid van het kompas in de directe nabijheid van gewapend beton of stalen liggers. In de omgeving van gebouwen of voor vluchten binnen gebouwen en technische installaties is het essentieel dat een drone-piloot de drone veilig kan bedienen zonder automatische piloot. Dit vereist veel oefening. Vliegen met een professionele drone in moeilijke situaties is eenvoudigweg niet te vergelijken met het vliegen met een hobby-drone, maar is een heel andere dimensie.

Eigenschappen van een professionele drone-operator

Drone-bediening zonder hulpsystemen zoals GPS of Glonass

Er zijn talloze situaties waarin hulpsystemen niet meer betrouwbaar functioneren zonder voorafgaande waarschuwing en automatisch worden gedeactiveerd door de UAV tijdens vluchtoperaties. De UAV-piloot moet dan in staat zijn om de UAV zelf in altitude-mode te bedienen. Met andere woorden, de drone behoudt zijn hoogte zelfstandig, maar wordt weggedreven door elke windvlaag, hoe klein ook. In principe zijn vluchten zonder GPS geen hekserij en het kan worden geleerd. De meeste drone-ongevallen vinden plaats omdat de piloot niet weet wat hij doet en niet correct reageert in stressvolle situaties. Als iemand veilig een drone zonder GPS kan besturen, kan men er meestal van uitgaan dat hij zijn vak verstaat.

Rondom objecten vliegen zonder hulpsystemen (Orbit)

Moderne drones kunnen automatisch objecten detecteren en er exact in een baan omheen draaien, waarbij het object altijd in het midden van het beeld blijft. Dit wordt Orbit genoemd. Degene die deze manoeuvre kan uitvoeren zonder hulpsystemen en door alleen maar naar het scherm (tablet, etc.) te kijken, verstaat zijn vak tot in de puntjes.

Theoretische kwalificatie

UAV's zijn vliegtuigen en delen het luchtruim met andere vliegtuigen. Het luchtruim begint buiten gebouwen direct boven de grond. Zelfs als de wet zegt dat het is toegestaan om te vliegen waar dat niet is verboden, bedenk dan dat er toch zeer drastische beperkingen zijn. Een goede drone-operator kent de structuur van het luchtruim en weet wat mag en wat verboden is.

Het voorbereiden van een drone-missie

Iedereen die een drone gebruikt voor commerciële doeleinden, bereidt de vlucht voor zoals die is bedoeld. De voorbereiding van de vlucht omvat een weeroverzicht, een NOTAM-briefing en, afhankelijk van de locatie, een procesbeschrijving en een risico-analyse. Indien nodig worden vooraf de nodige goedkeuringen verkregen. In veel gevallen informeert de drone-piloot ook de regelgevende instanties over de inzet. Voordat de eigenlijke vlucht plaatsvindt, controleert de drone-piloot ten minste de veilige bevestiging (en perfecte staat) van de propellers en de speling van de motoren evenals de algemene toestand van de UAV.

Een ervaren UAV-operator blijft rustig en ontspannen

Een ervaren drone-operator blijft kalm en ontspannen, zelfs tijdens moeilijke missies en ook als hij door passanten wordt aangesproken. Veel professionele drone-bedrijven voeren ook bepaalde missies uitsluitend uit in teams van twee personen. Tijdens operaties in een industriële omgeving kunnen binnen enkele seconden extreem veeleisende maar ook gevaarlijke situaties ontstaan. Teams van twee personen zijn duurder maar vaak noodzakelijk. Professionele drone-piloten concentreren zich op het vliegen en willen zo weinig mogelijk aandacht trekken. Ze zouden nooit over menigtes vliegen of onnodig riskante vliegbewegingen uitvoeren.

Verantwoordelijke en georganiseerde omgang met de apparatuur

Professionele drone-operators dragen hun apparatuur in koffers, de batterijen zijn altijd gelabeld (meestal met een nummer en de datum van eerste gebruik). Alles heeft een redelijke ordening en ziet er goed en netjes uit. De apparatuur, met name de betrouwbaarheid, speelt een elementaire rol in de drone-business.

Professionele uitrusting & werkkleding

De apparatuur en werkkleding die een drone-operator gebruikt, is niet altijd een reden om conclusies te trekken over de kwalificatie. Maar het is in ieder geval een indicator! Bevoegde piloten dragen de juiste werkkleding met logo en meestal ook een veiligheidsvest. Enerzijds leidt dit ertoe dat bezorgde voorbijgangers zich minder zorgen maken omdat de inzet meteen een professionele, "officiële" inzet uitstraalt en anderzijds is onze ervaring dat piloten met waarschuwingsvesten bijna nooit worden benaderd door voorbijgangers, hetgeen de vliegveiligheid aanmerkelijk verhoogt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op het gebied van industriële installaties, energiecentrales, raffinaderijen, enz. is het vanzelfsprekend dat de drone-piloot de nodige beschermingsmiddelen meebrengt en weet hoe ermee om te gaan. PBM's (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) bestaan meestal uit werkkleding (of vergelijkbare kleding), een veiligheidsbril, gehoorbescherming, een helm en handschoenen. Ook het opstellen van een procesbeschrijving en een risico-analyse is een vanzelfsprekendheid.

Herkennen van gevaren

Werken in een industriële installatie is niet veilig en zelfs een drone kan al snel grote schade aanrichten. Een ervaren drone-piloot voelt zich op zijn gemak in deze faciliteiten en volgt de veiligheidsinstructies op en past zijn drone-bediening aan de lokale omstandigheden aan en heeft een gevoel voor mogelijke gevaren. Ervaring is vereist om deze gevaren te herkennen en te vermijden.

UAV-operatie op een bouwplaats
UAV-operatie in een energiecentrale
UAV-inspectie van een tank
Sluit Menu